trať o rozchode 600 mm

25.05.2013 20:33

Do skanzenu pribudla nová trať i s točňou (600mm) Dĺžka trate je približne 16metrov a križuje sa z 300 mm traťou.