oplen 600 mm

29.01.2014 18:43

Na našu dráhu pribudol nový vagón.Ide o jeden z oplenov ktoré sa už dlho plánujú.