Nová akcia

06.02.2013 17:37

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.