križovatka traťí..

12.08.2014 20:37

detail križovatky vyrobenej 2.8.