Brzdený oplen

11.05.2014 18:22

                                                   

Dńa 27.4. bol osadený druhý z oplenov na kolajisko.Ide o brzdený oplen.Teraz už len naložit´..