Bola dokončená odbočka a stanica "Studienka" (1.9.2013)

17.09.2013 18:25